We (VOLÁN Shop) use cookies to give you the best online experience. By using our website you agree to our use of cookies in accordance with our cookie policy. More information

General terms and conditions

General terms and conditions

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) dokumentum tartalmazza a www. volanshop.hu weboldalon (a továbbiakban: Webáruház) elérhető online áruházban vásárló, Webáruházba belépő felhasználó (továbbiakban: Vásárló) általi használat feltételeit. Az ÁSZF tartalmazza a Webáruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket.

A Webáruház használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Webáruházon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Vásárló a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

Jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát a Szolgáltató és a Vásárló között, a korábbi üzleti kapcsolatukban kialakult szokás és gyakorlat. Továbbá a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződéseknek nem képezi tartalmát az az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás. A jelen ÁSZF és a honlapon elérhető tájékoztatók valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják.

A Webáruházon keresztül kötött szerződés nem minősül írásbelinek, azt a Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.

Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.

A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval a Vásárló elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

***

1. A Szolgáltató adatai

Cégnév:

VOLÁN Egyesülés

Székhely:

1066 Budapest, Teréz krt. 38.

Telefon:

+36-1-428-2201

E-mail:

volannet@ve.hu

Adószám:

10303586-2-42

Cégjegyzék szám:

01-07-090037

Bejegyző Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám:

50800111-15532660

Tárhely szolgáltató:

tarhely.hu

 

 

 

2. A szerződés létrejötte

 

Szerződést a kizárólag magyar nyelven lehet kötni.

 

A megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, valamint a szállítás díjáról, időtartamáról és feltételeiről a Vásárló a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Főbb termékcsoportok a következők: pólók, bögrék, pendrive-ok, naptárak, kártyajátékok, gyerekjátékok, informatikai kiegészítők, szórakoztató elektronikai kiegészítők, matricák.

 

A Vásárló a „Kosárba” feliratra vagy a kosár ikonra kattintva tudja a terméket virtuális kosarába helyezni. Amikor a terméket kosarába helyezi, a weboldal átnavigálja a kosár felületére, ami tájékoztatja a Vásárlót arról, hogy a termék elhelyezésre került a virtuális kosarába. Ezen a felületen választhat, hogy tovább nézelődik a Webáruházban (visszatér a „Termékekhez”) vagy befejezi a nézelődést és elkezdi a megrendelés folyamatát a „Rendelés megkezdése” gombra kattintva. Ha az utóbbi lehetőséget választotta, akkor megjelenik a kosár tartalma, ahol leellenőrizheti kosarának tartalmát. A kosár oldalon módosítani tudja a megrendelést, és tételt tud törölni a kosárból. Ha minden rendben talált, akkor a „Rendelés megkezdése”” feliratra kattintva elkezdheti a megrendelést és bejelentkezhet fiókjába, illetve regisztráció nélkül is vásárolhat a kért adatok megadásával.

 

A Webáruházon keresztül történő vásárlásnak előfeltétele a regisztráció. A regisztráció során a következő adatok megadása szükséges: jelszó, valódi név, cím, telefonszám, e-mail cím. Vásárlónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkozni a Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával. Az adatvédelmi tájékoztató az alábbi linken http://www.volanshop.hu/oldal/elerhetosegek érhető el.

 

Vásárló jogosult a regisztrációját bármikor törölni az info@volanshop.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Vásárló felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből.

 

Ha a Vásárló bejelentkezett fiókjába, az „2.lépés” feliratra kattintva a szállítási módot és adatokat kell megadnia. Normál futárszolgálat szállítási mód választása esetén a Vásárlónak meg kell adnia a Szállítási adatokat. Vásárlónak lehetősége van a számlázási adatokat használni a szállítási adatok megadása során. Ehhez a „A szállítási cím megegyezik a számlázási címmel” lehetőséget kell választania a jelölőnégyzet bepipálásával. A ’Személyes átvétel’ szállítási mód választása esetén a Vásárló a megrendelést követően átveheti a választott terméket és a számlát a VOLÁN Egyesülés székhézában (1066 Budapest, Teréz körút 38.).

A „3.lépés” gombra kattintva a Vásárlónak ki kell választania a fizetési módot és ismételten a „Tovább” gombra kattintva a Vásárlót az adatellenőrző felületre navigálja a Webáruház honlapja. Itt megjelenik egy összegző képernyő, ahol a megrendelésének adatait a végleges elküldés előtt utoljára még ellenőrizheti. A „Megrendelés végelegesítés” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését és küldheti el a Szolgáltató részére.

 

Regisztráció nélkül történő megrendelés a Webáruház közbeiktatása nélkül, email útján leadott megrendelés esetén lehetséges a termék és az igényelt mennyiség megjelölésével.

 

A Vásárló az adatbeviteli hibákat a megrendelés során bármikor javítani tudja. Terméket törölhet a kosárból az „X” gombra kattintva, megváltoztathatja a személyes adatait a „4.lépés” feliratra kattintva, a termék mennyiségét is növelheti, illetve csökkentheti a termék mellett található számdobozba kattintva.

Amennyiben a Vásárló az online megrendelési folyamatot az ott kért adatok megadásával véglegesítette és a "Megrendelés véglegesítés" gombra rákattintott, akkor megrendelést ad le, mely a Vásárló részéről ajánlatnak minősül. Ezen ajánlat azonban nem jár automatikusan azzal, hogy a Szolgáltató a Vásárló ajánlatát elfogadta (ld. 3. pont).

 

3. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás, szerződés létrejötte

 

Miután elküldte megrendelését, ezt az ajánlat megérkezését legkésőbb 48 órán belül automatikus e-mailben a Szolgáltató visszaigazolja, mely azt erősíti meg, hogy a Szolgáltató megkapta a Vásárló által elküldött megrendelést. Ez a visszaigazoló email nem jelenti automatikusan a Vásárló megrendelésének elfogadását, hanem csupán arról tájékoztatja a Vásárlót, hogy megrendelése beérkezett a Szolgáltatóhoz. A megrendelésnek a Szolgáltatóhoz történő beérkezése a Vásárló részéről ajánlati kötöttséget eredményez.

 

A Szolgáltató a Vásárló ajánlatát (megrendelését) külön elfogadó e-mail útján fogadja el. A szerződés az ajánlat a Szolgáltató általi elfogadásáról szóló, a Vásárló részére megküldött külön e-mail Vásárlóhoz történő megérkezésekor jön létre és nem a megrendelés automatikus visszaigazolásáról szóló e-mail (72 órán belüli) megérkezésével.

 

A Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül (azaz legkésőbb 72 órán belül) nem kapja meg a Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

 

Ha a Vásárló a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében hibát vesz észre, azt a visszaigazoló e-mail beérkezését követő 24 órán belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében. E határidő elteltét követően a megrendelést visszaigazoló e-mailt a Szolgáltató akként tekinti, hogy az abban foglalt adatok maradéktalanul helytállóak és a Vásárló által nem kifogásoltak.

 

A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés – amennyiben a Vásárló a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy – a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

 

 

4. A megrendelés adatainak tárolása

 

A megrendelés adatait a Szolgáltató tárolja. Ha nyomtatott formában is meg szeretné kapni, akkor kinyomtathatja a "Megrendelés visszaigazolása"-t. Ez akkor jelenik meg a képernyőjén, miután elküldte megrendelését. Miután Ön megadta a Szolgáltató részére az email-címét, a VOLÁN shop – a 3. pontban említett, megrendelést visszaigazoló e-mailben – elküldi Önnek megrendelésének valamennyi lényeges adatát e-mailben, melyet szintén kinyomtathat.

 

5. Elállási jog

 

A jelen pontban foglaltak kizárólag a szakmája, foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy Vásárlóra vonatkoznak és alkalmazandóak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

A fentiekben említett Vásárló jogosult a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 

a./ a terméknek,

b./ több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik, az utoljára szolgáltatott terméknek,

c./ több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,

d./ ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak,

a Vásárló vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül (a továbbiakban: „Elállási Időszak”) a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

 

A Vásárlót megilleti az a jog, hogy a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.

 

Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postai úton, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére az Elállási Időszak alatt. Ebből a célból a Vásárló felhasználhatja a csomaghoz mellékelt vagy a következő linken [link beillesztése még nem tudjuk, de amint megvan, beillesztem] keresztül elérhető elállási nyilatkozat mintát is.

 

A Vásárlót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek, illetve a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta. Ha a Vásárló a megjelölt határidőben, minden kétséget kizáróan igazolható módon nem küldi meg elállási nyilatkozatát, ez úgy minősül, hogy a Vásárló nem teljesítette az elállási jog gyakorlásához szükséges feltételeket, ezért a szerződése nem kerül felbontásra, szerződése továbbra is hatályban marad.

 

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének időpontját veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Vásárlónak az elállási nyilatkozatát tartalmazó levelét ajánlott küldeményként szükséges postára adnia annak érdekében, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

 

A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az Elállási Időszak lejárta előtt (14, azaz tizennégy nap) elküldi elállási nyilatkozatát a leírtak szerint a Szolgáltató részére.

A Vásárló elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 1. pontban feltüntetett címére  késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 8 (nyolc) napon belül visszaküldeni a Szolgáltató részére A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló  a 8 (nyolc) napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

 

Ha a Vásárló több mint egy terméket vagy szolgáltatást rendel meg, bármelyik vagy az összes termékre vagy szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől elállhat.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Vásárlót terheli. A VOLÁNshop az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Vásárlót semmilyen más költség nem terheli.

 

Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Vásárló elállási nyilatkozatának kézhezvételétől (arról szóló értesüléstől) számított 8 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, kivéve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget, valamint azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

 

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vásárló nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

Felhívjuk kedves Vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget.

 

Abban az esetben, ha a Vásárló a termék megvásárlására irányuló szerződéstől egyoldalú nyilatkozattal eláll, azonban az elállással érintett terméket annak jellege, tulajdonságai, illetve működése megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta, a termékben bekövetkező értékcsökkenésért felelősséggel tartozik. Ezen értékcsökkenéssel arányos összeget a Szolgáltató az elállási joggal érintett termék vételárának visszatérítése során érvényesíti, azaz ezen összeget a visszatérítendő vételárból beszámítással levonja. Az értékcsökkenés nagysága az elállással érintett termék jellege, értéke (vételára), valamint a fentiek szerinti használatból eredő kopás/elhasználódás mértéke alapján kerül megállapításra.

 

A Vásárlót nem illeti meg az elállási jog

- olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak,

- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza,

- olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac a Szolgáltató által nem befolyásolható ingadozásától függ.

 

A visszaküldendő termékhez a Vásárlónak mellékelnie kell a szállítólevelet, a Szolgáltató számláját és lehetőség szerint megjelölendő a visszaküldés oka is. A visszaküldés okának megjelölése, azaz az elállási jog indokolása nem kötelező, így amennyiben a Vásárló nem tünteti fel a visszaküldés okát, az nem jelenti elállási jogának elvesztését, vagy ezen okból bármely kapcsolódó jogának csorbulását. A terméket a következő címre szükséges visszaküldeni:

 

VOLÁN Egyesülés

Teréz krt. 38.

HU-1066 Budapest

 

Postai úton történő megküldés esetén a Vásárlónak jól látható módon fel kell tüntetnie a visszaküldendő termék csomagolásán: "VOLÁN webshop"

 

A visszaküldendő terméket a Vásárló visszaviheti személyesen a VOLÁN Egyesülés címére is hétköznapokon 10-14 óra között. Kérjük, hogy a visszáru kezeléséhez mindenképpen vigye magával a vásárláshoz tartozó számláját. A Vásárlónak lehetősége van kicserélni a VOLÁN Egyesülés székhely címén (az adott termék készletétől függően) az adott terméket, illetve igény esetén a vételárat készpénzben a VOLÁN Egyesülés az adott üzletben visszatéríti a Vásárlónak a vásárláshoz tartozó számla ellenében. Felhívjuk kedves vásárlóink figyelmét, hogy bankkártyás, illetve előre utalásos fizetés esetén minden esetben a fizetéskor megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszáru összeget. Készpénz visszafizetésére nincs lehetőség bankkártyás fizetés esetén. Azokat a dokumentumokat, melyek visszaküldést elősegítik a szállítólevéllel együtt, a Vásárló a küldemény mellett találja.

 

Amennyiben a Vásárlónak bármely kérdése lenne az elállási jogra vonatkozóan, a Szolgáltató ügyfélszolgálatához fordulhat a következő e-mail címen - Email: info@volanshop.hu, vagy az alábbi telefonszámon: Tel.: 06/20 4036653

*(normál díjszabással hívható), illetve postai úton történő megkeresés esetén, az alábbi postacímen:

VOLÁN Egyesülés, 1066-Budapest, Teréz krt. 38.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "VOLÁN webshop"

 

 

6.Árak és szállítás

 

Webáruházban a termékek mellett feltüntetett ár magyar forintban értendő és tartalmazza a törvényben rögzített ÁFA-t, és a csomagolás díját, azonban a szállítási költséget az árak nem tartalmazzák. A feltüntetett ár a megrendeléskor érvényes ár.

 

Szállítási módok közül a postai, illetve személyes átvétel választható.

 

Postai kézbesítés esetén a vásárlás végösszegéhez hozzáadásra kerül a kézbesítési költség, melyet a mindenkori piaci árakhoz igazodva adunk meg.

A postára adás határideje a teljes összeg megfizetését és megérkezését követő 72 órán belül.

 

Személyes átvétel esetén nem számítunk fel szállítási költséget.

 

Kivételes esetben előfordulhat, hogy magasabb szállítási díjat kell a Szolgáltatónak kiszámláznia. Ilyen esetben a díjról részletes kimutatást készít és arra a megrendelés előtt felhívja az Ön figyelmét.

 

A terméknek a átvételével, illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak. (Nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).

 

Ha sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a futártól kérnie kell jegyzőkönyv felvételét. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

8.Szavatosság

 

8.1.Kellékszavatosság

 

A Vásárló a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szabályai szerint.

 

A Vásárló – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Vásárló nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére a Vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

 

A választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

 

A Vásárló köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval. Felhívjuk a Vásárló szíves figyelmét arra, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 

A Vásárló közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 

A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a Vásárló igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla bemutatása ellenében).

 

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a Vásárló köteles bizonyítani, hogy a Vásárló által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

 

Ha a Vásárló a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

 

8.2.Termékszavatosság

 

A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – a 8.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

 

Fogyasztót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti, azaz pénzbeli orvoslásra, árleszállításra és elállásra nincs mód, hiszen a gyártó és a fogyasztó között nem jött létre szerződéses jogviszony, hiányzik a szerződés. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

 

Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

 

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Vásárló a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

 

Fogyasztó a termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

 

A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója is.

 

A gyártó, forgalmazó kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

 

A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

 

9. Jótállás

 

Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

 

Szavatossági igények érvényesítése

 

A termékekre vonatkozó szavatossági igényét a Szolgáltató az 12. pontban meghatározott ügyfélszolgálati elérhetőségeken jelezheti:

 

 

10. Tulajdonjog fenntartása

 

A vételár teljes kifizetésig az áru a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból –az Ön birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

 

 

11. Fizetés, esedékesség, késedelmes fizetés

 

Az áru kifizetése az Ön választása szerint történhet banki átutalással, banki online felületen vagy személyesen készpénzzel. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy egyes esetekben bizonyos fizetési módokat kizárjon, ill. előre utalást kérjen.

 

Előre utalás esetén az esedékes összeget utalja a következő számlaszámra:

Cégnév:

VOLÁN Egyesülés

Székhely:

1066 Budapest, Teréz krt. 38.

Telefon:

+36-20-403-6653

E-mail:

volannet@ve.hu

Adószám:

10303586-2-42

Cégjegyzék szám:

01-07-090037

Bejegyző Bíróság:

Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bankszámlaszám:

50800111-15532660

 

 

Kérjük adja meg rendelési számát, - illetve amennyiben rendelkezik ügyfélszámmal, - ügyfélszámát is a közlemény rovatban!

 

 

12.Kapcsolatfelvétel

 

Esetleges kérdéseivel vagy reklamációjával, kérjük jelentkezzen az alábbi e-mailes elérhetőségeken:

 

info@volanshop.hu

 

A Webáruház telefonos ügyfélszolgálat elérhetőségei:

Tel.: 0620/4036653 *

*(normál díjszabással hívható)

 

A Webáruház telefonos ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

H-P 10:00 – 14:00 óráig

 

Vagy írhat az ügyfélszolgálat címére:

H-1066 Budapest, Teréz krt. 38.

Postai úton történő megkeresés esetén kérjük, írja rá a borítékra: "VOLÁN shop"

 

13.Jogérvényesítési lehetőségek

 

13.1.Panaszügyintézés

 

A Vásárló a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a 12. pontban megadott elérhetőségeken terjesztheti elő.

 

A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt megőriz - vesz fel.

 

A Szolgáltató köteles a jegyzőkönyv egy példányát az ügyfélszolgálati címen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vásárlónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát a Vásárló részére.

 

Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.

 

A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.

 

A Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Vásárlót.

 

13.2.Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

 

Amennyiben a Szolgáltató és a Vásárló között esetlegesen fennálló jogvita a Szolgáltatóval folytatott tárgyalások során nem rendeződik, bírósági eljárást kezdeményezhet, továbbá fogyasztói jogvita esetén az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:

 

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,

- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése

- Bírósági eljárás kezdeményezése

 

A Békéltető Testület előtti eljárásra a Vásárló lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.

A Vásárló belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja meg.

Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az (1) és (2) bekezdés szerint illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

 

Irányadó jogszabály a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény.

 

A békéltető testületek elérhetőségei (név, cím, telefonszám, email) az alábbi linken érhetőek el:

http://www.ofe.hu/inet/ofe/hu/menu/bekeltetes.html

 

 

14. Adatvédelem

 

Adatvédelmi előírásainkat itt találja: http://www.volanshop.hu/oldal/adatkezelesi-szabalyzat

 

 

15.Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

 

A Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket bármikor, egyoldalúan módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre alkalmazandók.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bármikor, bármilyen változtatást, javítást hajtson végre a Webáruházon, előzetes figyelmeztetés nélkül és hogy a Webáruházat más domainnév alá helyezze át.

 

16. Szerzői jogok

 

A Webshop honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a honlapon, valamint a honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

 

A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

 

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2016.12.08.

 

Ikarus 66 busz

Subscribed to our newsletter...